محبوب ترین دسته ها

جستجوی کار و پروژه در دسته بندی
دسته بندی

کارفرمایان پروژه های منظر، محوطه، بام سبز و تراس خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند

مشاهده 
دسته بندی

کارفرمایان پروژه های معماری داخلی خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند

مشاهده 
دسته بندی

کارفرمایان پروژه های تاسیسات الکتریکی خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند

مشاهده 
دسته بندی

کارفرمایان و معماران عکاسی پروژه های خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند.

مشاهده 
دسته بندی

کارفرمایان پروژه های معماری خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند

مشاهده 
دسته بندی

کارفرمایان پروژه های طراحی سازه ساختمان خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند

مشاهده 
دسته بندی

کارفرمایان و معماران مدلسازی، رندر، نقشه کشی و... خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند.

مشاهده 
دسته بندی

کارفرمایان پروژه های تاسیسات مکانیکی خود را در این بخش برای برونسپاری در پلنز قرار داده اند

مشاهده 

چه مهارتی دارید؟

برای ارسال پیشنهاد، وارد فهرست پروژه ها شوید. فهرست پروژه ها با مهارت هایی که شما دارید لیست میشود. پیشنهاد های صمیمانه و منصفانه ای بفرستید تا کارفرما پیشنهاد شما را انتخاب کند. پس با قدرت شروع کنید.

ارسال پروژه و دریافت پیشنهاد!

شما یک ایده یا یک کار دارید اما مهارت ندارید نگران نباشید کافیست پروژه را در سایت ارسال کنید تا فریلنسرها برای شما پیشنهادهای جذابی بفرستند و از بین بهترین پیشنهادها، بهترین را انتخاب و کار را شروع کنید.

پروژه های اخیر

پروژه های اخیر در زیر نمایش داده میشود.

آخرین سرویس ها

در زیر سرویس های اخیر را می بینید