متریال های ساختمانی

آجر و نور

نورپردازی نمای آجرپوش در هنگام طراحی نورپردازی ی ساختمان طراح نور باید به میزان جذب و بازتابش نور در سطوح، با توجه به مصالح به کار رفته مان...

آجرچینی مدولار

چرا آجر! در هر ساختمان ی آن اولین قسمتی است که ذهن هر بیننده را به خود جلب می کند پس می توان گفت نمای هر ساختمان در ابتدا نمایانگر هویت آن است. پس طر...