جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “پدرام مقتدر”

  • هزینه پروژههزینه  - 45,000,000 ریال

سلام به مهندسین عزیز برای انجام یک پروژه معماری نیاز به یک نقشه کش داریم که بتونه تغییرات مربوط به پروژه رو دستی بفرستیم و…

  • سطح پروژهسطح متوسط
  • نوع شغلنوع شغل : از راه دور
  • مدت زمان پروژهکمتر از یک ماه
  • نوع پروژهنوع پروژه : قیمت ثابت
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه