جزئیات پروژه

طراحی روف گاردن

  • نوع شغلنوع شغل : از راه دور
  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهسطح معمولی

جزئیات پروژه

برای پشت بام طرحی برای تبدیل به باغ بام می خواهم. مساحت مفید پشت بام 186متر است.

تصاویر سه بعدی هم نیاز است.

دسته بندی های صنعت

زبان مورد نیاز